Ana içeriğe atla

 

Enstitü Öğretim Elemanlarımızın Yayımlanan Araştırmaları:

 

- Doç. Dr. Hatice Çelik,"Understanding South Korea-Middle East Relations under Moon Jae-in Administration", Korea Europe Review: an interdisciplinary journal of politics, society, and economics, 0 (0).

 

- Dr. Öğr. Üyesi Valerio Colosio, “Islands of Integration or Islands of Marginality? Dynamics of Belonging and Otherisation in the Sahelian Chad. Ethnos”, Journal of Anthropology, 2022.

 

- Dr. Öğr. Üyesi Valerio Colosio, “(Re)naming the Cantons, Re-exerting Authority: Ambiguous Decentralization Reforms and the Nature of Power in Rural Chad”, Africa Today, 68(4), pp.3-23, 2022.

 

- Doç. Dr. Mürsel Bayram (ve Moussa Hissein Moussa), “Afrika Birliği’nin Değişen Güvenlik Perspektifi”, Arif Bağbaşlıoğlu (ed.) “Uluslararası Güvenlik ve Uluslararası Örgütler: Kavramlar, Yaklaşımlar ve Kurumlar”, Nobel Akademik Yayıncılık, 2022.

 

- Dr. Öğr. Üyesi Hatice Çelik (ve Dr. Öğr. Üyesi Hatice Çelik Merve Suna Özel Özcan), “The Changing Nature of Russia-China Security Relations in the Post-Cold War Era”, Mehmet Emin Erendor (ed.), “The Role of Intelligence and State Policies in International Security”, Cambridge Scholars Publishing, 2022.

 

- Dr. Öğr. Üyesi Hatice Çelik (ve Güler Ceren Çoker), “Japonya Siyasetinde Kadın: Liberal Demokrat Parti (LDP) Üzerinden Bir Değerlendirme”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2021.

 

- Dr. Öğr. Üyesi Valerio Colosio, “Becoming a slave-descendant: labels and paths of emancipation in Northern and Central Chad”, Canadian Journal of African Studies, 2021.

 

- Doç. Dr. Mürsel Bayram, “China’s Summit Diplomacy in Africa: The Case of FOCAC”, Neba Ridley Ngwa (ed.), “Summit Diplomacy: An Emerging Approach of Africa’s Strategic Partnership”, Afrika Vakfı Yayınları, Ankara, 2021.

 

- Dr. Öğr. Üyesi Hatice Çelik, “South Korea-Africa Summits”, Neba Ridley Ngwa (ed.), “Summit Diplomacy: An Emerging Approach of Africa’s Strategic Partnership”, Afrika Vakfı Yayınları, Ankara, 2021.

 

- Arş. Gör. Mustafa Yasir Kurt, "Türkiye-Cezayir İlişkilerinde Enerjinin Rolü ve Potansiyeli", Türkiye Notları Dergisi, No. 19. ss. 59-63, 2021.

 

- Doç. Dr. Mürsel Bayram ve Arş. Gör. Mustafa Yasir Kurt, “Liberya İç Savaşı: Eski Köleler, Yeni Efendiler ve Savaş Ağaları”, Dr. Öğr. Üyesi Emre Çıtak, Dr. Öğr. Üyesi Eda Kuşku Sönmez ve Dr. Gözde Turan (ed.), "Pandora’nın Kutusu Açıldı: Soğuk Savaş Sonrasında İç Çatışmalar ve İç Savaşlar", Palme Yayınları, Ankara, 2021.

 

- Dr. Öğr. Üyesi Valerio Colosio, (ve Remadji, H., Neneck, A.K. Ripoll, S.) “Tackling Deadly Diseases in Africa: Key Considerations for Epidemic Response and Preparedness in Chad”. TDDA Briefings, 2021.

 

- Dr. Öğr. Üyesi Valerio Colosio, “Research pure and consultancy. How to deal with them through an anthropological approach? Some self-reflections based on fieldworks in sub-Saharan Africa” Association for the anthropology of social change and development (APAD), Lomé, 2021.

 

- Dr. Öğr. Üyesi Valerio Colosio, “Point Sud - Mobility, Mobilization and Displacement in ‘Post-slavery’ West Africa, , presenting the paper “Société civile, mémoire des razzias et post-esclavage : pourquoi est-ce difficile d’en parler au Tchad ?, together with a representative of ARED, a Chadian association for the protection of human rights, Bamako, 1 – 4 Aralık,  2021.

 

- Dr. Öğr. Üyesi Valerio Colosio, “SLAFNET - African Legal Abolitions: Rethinking Actors, Chronologies, and Frameworks”, presenting the paper “Société civile, mémoire des razzias et post-esclavage : pourquoi l’esclavagisme demeure un problème extrêmement grave et un sujet très sensible dans le Tchad contemporaine ?” together with a representative of ARED, a Chadian association for the protection of human rights, 21 – 23 Eylül, 2021.

 

- Dr. Öğr. Üyesi Hatice Çelik (ed.), “Covid-19 Salgını: Ülke Deneyimleri, Bölgesel Etkiler ve Küresel Yansımalar”, Nika Yayınevi, Ankara, 2021.

- Dr. Öğr. Üyesi Hatice Çelik, “The Balance of Power Politics in East Asia System in the Nineteenth Century: A Case of Korean-Russian Relations”, Kapadokya Bölge Çalışmaları Dergisi (CJAS), Vol. 2, No. 2, 2020.

 

-Arş. Gör. Mustafa Yasir Kurt, “Masinissa'dan Tebbun'a Cezayir Diplomasisi”, Doç. Dr. Mürsel Bayram (ed.), “Mağrib Diplomasisi: Kuzey Afrika Devletlerinin Dış İlişkiler Tarihi”, Glasstree Academic Publishing, Raleigh N.C., 2021.

 

- Doç. Dr. Mürsel Bayram (ed.), “Maghrebi Diplomacy: History of Foreign Relations of North African Countries”, Glasstree Academic Publishing, Raleigh N.C., 2021.

 

- Dr. Öğr. Üyesi Hatice Çelik, “Comfort Women: A Feminist Approach”, Journal of Alternative Politics, Vol.12, No.3, pp. 516-541, 2020.

 

- Dr. Öğr. Üyesi Hatice Çelik, “Trade Wars in the International Arena”, Dr. Öğr. Üyesi Emre Çıtak and Dr. Öğr. Üyesi Sami Kiraz (Ed.), Uluslararası Güvenlik: Gelenekselden Güncele Bir Gündem Analizi, Ankara, Orion Yayınları, 2020.

 

- Dr. Öğr. Üyesi Hatice Çelik, “Socio-Cultural Relations Between ASEAN and South Korea", Doç. Dr. Ceren Ergenç (ed.), ASEAN as a Method: Re-centering Processes and Institutions in Contemporary Southeast Asian Regionalism, Londra, Routledge, 2020.

 

- Dr. Öğr. Üyesi Hatice Çelik, “U.S. Policy Toward North Korea and South Korea in the Trump Era”, Dr. Öğr. Üyesi Fulya Köksoy (Ed.), Küresel Politikalar ve Bölgesel Dönüşümler, Ankara, Nobel Akademik Yayıncılık, 2020.

 

- Dr. Öğr. Üyesi Hatice Çelik, “Transformation In Indian Politics After The Pulwama Attack”, Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi, Vol.3 No.2, ss. 205-219, 2020.

 

- Dr. Öğr. Üyesi Hatice Çelik, “Kashmir after August 5th Decision and its Implications for South Asia ", RUDN Journal of World History, Vol.12, No.2, ss. 99-111, 2020.

 

- Dr. Öğr. Üyesi Hatice Çelik (ve Dr. Öğr. Üyesi Merve Karacaer Ulusoy), Venezuela in the International System: Regional and Global Perspectives, Ankara, Nobel Akademik Yayıncılık, 2020.

 

- Dr. Öğr. Üyesi Mürsel Bayram, An Analytical Framework for Chinese Way of International Relations: Neo-Tributarism, The Journal of Asian Studies International Social Science, Vol.4, No.1, ss.29-44, 2020.

 

-Prof. Dr. Enver Arpa and Doç. Dr. Murat Bayar, “South-South Cooperation in Africa: Niger-Turkey Case”, Journal of Global South Studies (University of Florida Press), Vol.37, No.1, ss. 31-56, 2020.

 

- Arş. Gör. Mustafa Yasir KURT, " Doğalgaz Boru Hattı Projeleri Bağlamında Cezayir-AB İlişkileri: Stratejik Ortaklıktan Bahsetmek Mümkün Mü?", 4. Uluslararası Ekonomi, Finas ve Enerji Kongresi Tam Bildiri Kitabı, pp.336-367, 2020.

 

- Dr. Öğr. Üyesi Mürsel Bayram, Une histoire diplomatique des Etats ouest-africains, Ankara, Platanus Publishing, 2020.

 

- Dr. Öğr. Üyesi Hatice Çelik, “Çin’in Ortadoğu Politikası: Süreklilik ve Değişim", Liberal Düşünce Dergisi, 25(97), ss. 31-46, 2020.

 

- Dr. Öğr. Üyesi Mürsel Bayram, "Sahra Arap Demokratik Cumhuriyeti’nin Diplomatik Ontolojisi", Liberal Düşünce Dergisi, 25 (97) ss. 167-185, 2020.

 

- Dr. Öğr. Üyesi Hatice Çelik, "Güney Kore ve ASEAN'ın Dış Politika ve Güvenlik İlişkileri", Doç. Dr. Çağdaş Üngör(Ed.), Asya Pasifik Çalışmalarında Yeni Ufuklar, ss. 67-87, 2020.

 

- Dr. Öğr. Üyesi Hatice Çelik, "Keşmir Sorunu", Prof. Dr. Tevfik Erdem(Ed.), Milliyetçilik, ss. 627-644, 2020.  

 

Dr.Öğr.Üyesi Mürsel Bayram, "Kuzey Kore’nin Afrika’da Varlık Gösterme Biçimleri", Milletlerarası Münasebetler Türk Yıllığı, 50 (0), 2019.

 

- Dr.Öğr.Üyesi Mürsel Bayram, "Nasyonoloji Yahut Ulusbilim: Bir Giriş Denemesi", Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3 (2) ss. 149-160, 2019.

 

- Dr.Öğr.Üyesi Mürsel Bayram, "Militokrasiden Plütokrasiye Benin Siyasetinin Metamorfozu", Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 1 (1) pp. 64-73, 2019.

 

- Dr.Öğr.Üyesi Mürsel Bayram, "Küçük Devlet Dış Politikası: Angola Örneği", Bölgesel Araştırmalar Dergisi, 3 (2) pp. 90-114, 2019.

 

- Dr.Öğr.Üyesi Mürsel Bayram, "La Politique Étrangère du Sénégal de Léopold Senghor à Macky Sall", Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10 (20) pp. 225-237.

 

-Doç. Dr. Murat Bayar, “An Analysis of Large-Scale Forced Migration in Africa” (with Prof.Dr. M.M. Aral), International Journal of Environmental Research and Public Health, Vol.16, No.21, pp. 4210-4225, 2019.

 

Prof. Dr. Enver Arpa ve Doç. Dr. Murat Bayar Murat Bayar, "Türkiye’nin Afrika’ya Yönelik Kalkınma Yardımlarının Yardım Etkinliği Açısından Değerlendirilmesi", Bilge Strateji, 11 (21) pp. 201-229, 2019.

 

- Dr.Öğr.Üyesi Mürsel Bayram, “Burkina Faso Siyasetinde İdeoloji ve Pragmatizm” Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, vol. 74, Issue 3, pp.739 – 757, 2019.

 

- Prof. Dr. Enver Arpa’nın Analizi: “Körfez Medyasında 'Sevakin' Yalanları”, 29.04.2019.

 

- Prof. Dr. Enver Arpa’nın Analizi: “Sudan’da 'Yumuşak Geçiş' Darbesi”, 12.04.2019.

 

- Dr. Öğr. Üyesi Hatice Çelik, "Özbekistan: Orta Asya’nın Kilidi", Stratejik Düşünce, (80) pp. 62-67, 2019.

 

- A Bibliography for African Studies

 

- Dr. Mukerrem Miftah, "Borderless Imaginations Under State Imposed Territoriality in the Horn of Africa," African Studies Quarterly, vol.18, no.2, pp.95-100, 2019 .

 

-Doç Dr. Enver Arpa's Analysis: "A New Midwinter Wave in Sudan", 08.04.2019.

 

- Doç. Dr. Enver Arpa’nın Analizi: "Sudan’da Neler Oluyor?", 31.12.2018

 

- Dr. Mukerrem Miftah, The Polemics and Politics of Ethiopia’s Disintegration, 13.12.2018

 

- Dr. Mukerrem Miftah, Ethiopia in Transition is Facing Critical Challenges, 08.11.2018

 

- Dr. Murat Bayar, Our Foreign Aid Strategy: Observations from the Field Study in Niger and 10th BRICS, 30.07.2018

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.