Ana içeriğe atla

Enstitümüz ile Sahipkıran Stratejik Araştırmalar Merkezi iş birliğinde organize edilen "Küresel Güç Denkleminde Türk Devletleri Teşkilatı Çalıştayı" 29 Mart tarihinde Güvercinlik Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Enstitü Müdürümüz Prof. Dr. Enver Arpa, SASAM Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Emre Karaköse ve Rektörümüz Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan’ın açış konuşmalarını yaptığı çalıştayda iki oturumda sekiz bildiri sunuldu.

Enstitü Müdürümüz Prof. Dr. Enver Arpa konuşmasında, günümüzde dünya güç dengelerinde yaşanan dönüşümden bahsedip, bu süreçte yeni etkinlik kazanan teşkilatlanmaların olduğundan bahsetti. Türk Devletleri Teşkilatının yeni etkinlik kazanan teşkilatlar içerisindeki güçlü varlığından, ortak etkinlik ve çaba göstermesi sebebiyle önemli olduğundan bahsetti.

SASAM Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Emre Karaköse ise konuşmasında, iki dünya savaşı sonrası dünya düzeninin tıkanma düzeyine geldiğini ve binlerce yıllık insanlık tarihine bilim, kültür, sanat ve ekonomi alanlarında iz bırakan Türk Dünyası’nın, yeni şekillenecek dünya düzeninde belirleyici olmasının kaçınılmazlığını vurguladı.

Açış konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edilen Rektörümüz Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan konuşmasında adalet ve merhamet sahibi bir millet olmamız dolayısıyla çalıştayın duyarsız kalamayacağımız konuları ele aldığını ifade etti. Türk Devletleri arasındaki iş birliğinin önemli olduğundan bahsedip akademinin bu iş birlikleri içindeki öneminden bahsetti. Üniversitelerimizin, diğer Türk Devletlerinde akademik birimlerinin bulunmasının birbirimizden öğreneceğimiz çok şey olması açısından değerli olduğunu dile getirdi.

Öğretim üyelerimizden Doç. Dr. Mürsel Bayram moderatörlüğünde yürütülen “Türk Devletleri Teşkilatını Bekleyen Risk ve Fırsatlar” başlıklı ilk oturumunda, ASBÜ öğretim üyesi Doç. Dr. Meryem Hakim tarafından “Türk Devletlerinin Bağımsızlık Sonrası Ekonomik ve Siyasi Yapısı ile Türk Devletler Teşkilatının Misyonları”, SASAM Jeopolitika Direktörü Dr. Fatih Kocaoğlu tarafından “Ulusal İmparatorluklar Çağında Türk Dünyasının Jeopolitiği”, ASBÜ öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Resul Yalçın tarafından “Türk Dünyasının Geçmişi, Bugünü ve Geleceği”, Türkiye Moldova Dostluk Derneği Başkanı Dr. Rafet Köksal tarafından “Türk Devletleri Teşkilatının Karşılaşması Muhtemel Risk Faktörleri” başlıklı bildiriler sunuldu.

Öğretim üyelerimizden Dr. Öğr. Üyesi Hatice Çelik moderatörlüğünde yürütülen “Küresel Denklem ve Büyük Güçlerin Etkisi” başlıklı ASBÜ başlıklı ikinci oturumunda, ASBÜ öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi F. Tutku Aydın Bezikoğlu tarafından “Sovyet Sonrası Dönemde Rus Dış Politikasına Yeniden Bakmak: Rusya’nın Ukrayna’ya Saldırısı Kaçınılmaz Mıydı?”, SASAM Başkan Yardımcısı Cesurhan Taş tarafından “TDT’nin Güç Üretme ve Güç Odağı Olma Potansiyeli Bakımından İlke, Değer Ve Erdemler Bağlamında Türk Birliği”, ASBÜ Öğretim elemanı Öğr. Gör. Dr. Gökberk Durmaz tarafından “Türk Devletleri Teşkilatı: Uluslararası Siyasetin Sıkışmışlığına Alternatif ve Doğal Bir Yol” ve Business Türk Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Muhammed Ruzubay tarafından “Değişen Dünya Dengeleri ve Türk Dünyası” başlıklı bildiriler sunuldu.

Bildirilerin sunulması ardından çalıştay, katılımcılardan gelen soruların cevaplanması ve çalıştay değerlendirmesi ardından sona erdi.

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.