Ana içeriğe atla

      Genel Bilgi

Türk Dünyası çalışmaları (TDÇ) Anabilim Dalı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Bölge Çalışmaları Enstitüsü kapsamında Lisansüstü programlar ve proje çalışmaları ile Türk Dünyasının geleceğine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Eylül 2023 tarihinde çalışmalarına başlamış olan Anabilim Dalımız Türk Dünyasını ilgilendiren uluslararası ve bölgesel araştırma konularını derinlemesine analiz ederek çözümler sunma amacıyla kurulmuştur. TDÇ, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Türkmenistan ile Çin sınırları içindeki –Doğu Türkistan olarak bilinen- Uygur Otonom bölgesi, Osmanlı İmparatorluk toprakları ile Türkiye Cumhuriyeti ve dahi dünyanın çeşitli coğrafyalarındaki Türk topluluklar ile ilgili kültür, değişim, din, dil, tarih, toplum, ekonomi, siyaset ve uluslararası ilişkiler konularında sosyal ve beşeri bilimler sahasında disiplinler arası çalışmalar yapmaya yoğunlaşacaktır. Türk Toplulukları ifadesiyle, dünyanın çeşitli bölgelerinde göçmen olarak veya yerli nüfus olarak yaşamakta olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Türk soydaşlar ve kökeni Türk olanlara atfen kullanmaktayız.

 Misyon

Türk Dünyası Çalışmaları Anabilim Dalı’nın ana hedefi; Türkiye, Türk politikası, Türk Dünyası bölgesindeki uluslararası ilişkiler ve siyaset meseleleri ile Osmanlı İmparatorluğu’nda ve Türk halklarının yaşadığı coğrafyalardaki durumu, akademik dünyaya, kamuoyuna, Türkiye’de hükümet ve özel sektöre ve dahası ileri giderek tüm dünyanın ilgisine sunmaktır.

Türk Cumhuriyetleri, Osmanlı İmparatorluk toprakları ve dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan Türk toplulukları hakkında gelenek, kültür, din, dil, tarih, ekonomi, toplum, siyaset ve uluslararası ilişkilerini sosyal ve beşeri bilimler sahasında disiplinler arası detaylı ve derinlemesine çalışılarak çeşitli bilimsel alanlarda uluslararası kalitede uzmanlaşmış eleman yetiştirmeyi planlamaktadır. Bölümümüz bu amaçla, öğrencilerin ilgileri doğrultusunda Yüksek Lisans ve Doktora programlarının yansıra Türkistan bölgesinde konuşulan dilleri öğretmeyi de amaçlamıştır.

Moğolistan, hem Moğolların hem de Türklerin vatanları olmak hasebiyle ve bu iki millet tarih boyunca ve uzaktan da olsa dil açısından yakınlık taşıdığı için, ilerleyen dönemlerde, bölümümüz, modern Moğolistan yönündeki dersleri de açacaktır. Türklerin Moğolistan coğrafyasından çıkışları yavaş gelişmiş ve daha önceden araştırılmamış alanlardan biridir. Tarihteki her bir göç dalgası ile bu bölgeden ayrılan Türk kabileleri ve savaşçıları hep yeni bölgelerde güce ulaşmıştır.

Bölge Çalışmaları bünyesinde Türk Dünyası Çalışmaları bölümü, hükümetler, hükümet harici kurumlar, ulusal-uluslararası kuruluşlar ve özel işletmelerin temsilcileri ile akademik çalışma ve bilimsel araştırma konularında etkin diyalog ve işbirliği kurarak çalışmayı amaçlamaktadır.

 Akademisyenlerimiz

 

RESUL YALÇIN MUHAMMET KOÇAK

Türk Dünyası Çalışmaları Anabilim Dalı Başkanı 

Doç. Dr.  Resul YALÇIN

+90 312 596 48 13

resul.yalçın@asbu.edu.tr

https://scholar.google.com/citations?user=lNeEKEUAAAAJ&hl=en

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet KOÇAK

+90 312 596 44 44 - 6717

muhammet.kocak@asbu.edu.tr

 

 

 

 

YAYIN PROJELERİ:

TDÇ araştırmacıları hem ulusal hem de uluslararası hakemli dergilerde düzenli olarak yayın yapacaklardır. Yapılacak araştırmaların daha geniş okuyucu kitlelerine ulaşması için Enstitümüz kendi kitap ve doktora tezleri ile araştırma makaleleri de yayınlayacaktır. Buna ilave olarak TDÇ haberleri, yıllık raporlar ve politika özetleri şeklinde umuma yönelik yayınlarda da bulunacaktır. İşbirliği yaptığımız kuruluşlar ile beraber daha gelişmiş çalışmalar yapmak için, prestijli ulusal ve uluslararası enstitüler ve akademisyenler ile de çalışma ortamları kurmayı amaçlamaktadır.

Bu amaçla aşağıda belirtilen çalışma alanları Anabilim Dalının Araştırma Alanları olarak belirlenmiştir.

 1. Avrasya Türk Dünyası Çalışmaları
 2. Batı Türk Dünyası Çalışmaları
 3. Güney Türk Dünyası Çalışmaları

Bu bağlamda yukarıda belirtilen her çalışma alanı için ders programları Uluslararası İlişkileri de kapsayarak aşağıda belirtilen bölge ve bölge bazında ülke çalışmalarını içerir.

 1. Bölge Çalışmaları: Teori ve Yöntem
 2. Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği
 3. Pasifik’ten Avrupa’ya Türklerin Tarihi
 4. Dünya Siyasetinde Orta Asya ve Kafkasya
 5. Kafkasya ve Orta Asya’da Politika, Ekonomi ve Toplum
 6. Kafkasya ve Orta Asya’da Göç
 7. Kafkasya ve Orta Asya Güvenlik Mimarisi
 8. Kafkasya ve Orta Asya’da Uluslararası ve Bölgesel Örgütler
 9. Uluslararası Hukuk: Kafkasya ve Orta Asya Vakaları
 10. Küresel Dünya’da Türk Toplulukları
 11. Karşılaştırmalı Orta Asya ve Kafkasya Siyaseti
 12. Rusya’da Siyaset, Ekonomi ve Toplum
 13. Küresel Siyasette Bölgeselleşme: Teoriler ve Örnek Olaylar
 14. Kimlik, Etnisite ve Milliyetçilik
 15. Diaspora Çalışmaları
 16. Küresel Politikada Avrupa Birliği
 17. Küresel Politikada Kuzey ve Güney Amerika
 18. Kıbrıs meselesi ve Türkiye’nin Kıbrıs Politikası
 19. Küresel Politikada Afrika ve Afrika Siyaseti
 20. Küresel Politikada Güney Asya ve Güney Asya Siyaseti
 21. Küresel Politikada Uzakdoğu Asya ve Uzakdoğu Asya Siyaseti

Öğrenciler çalışacakları bölgeye göre yukarıdaki derslerden Enstitünün belirlediği oranda zorunlu ve seçmeli derslere ek olarak aşağıdaki bölge ya da ülkelerden en az 2 tane zorunlu seçmeli ders olarak seçecekler.

1.Avrasya Türk Dünyası Çalışmaları

            Doğu Türkistan

 1. Küresel Politikada Çin Halk Cumhuriyet
 2. Sincan Uygur Özerk bölgesi: Politika, Ekonomi ve Toplum

             Orta Asya bölge çalışması

 1. Kırgızistan ülke çalışması
 2. Tacikistan ülke çalışması
 3. Türkmenistan ülke çalışması
 4. Özbekistan ülke çalışması
 5. Kazakistan ülke çalışması

           Afganistan Türk Toplulukları çalışması

          Güney Kafkasya Türkleri bölge çalışması

 1. Azerbaycan ülke çalışması ve Nahçıvan Özerk Bölgesi
 2. Gürcistan ülke çalışması ve Ahıska Türkleri

        İdil-Ural Türkleri bölge çalışması

        Sibirya Türkleri bölge çalışması

       Moğolistan ülke çalışması

       Kuzey Kafkasya, Altay, Urallar, Sibirya ve diğer Türk coğrafyaları

 1. Başkurdistan Özerk Cumhuriyeti
 2. Çuvaşistan Özerk Cumhuriyeti
 3. Hakassia Özerk Cumhuriyeti
 4. Sakha (Yakutya) Özerk Cumhuriyeti
 5. Tataristan
 6. Tuva Cumhuriyeti
 7. Altay Özerk Cumhuriyeti
 8. Kabardino-Balkar Özerk Cumhuriyeti
 9. Dağıstan
 10. Karaçay
 11. Buryat Cumhuriyeti

      Kuzey Karadeniz Türkleri bölge çalışması

 1. Abkhazya
 2. Adigey Özerk Bölgesi
 3. Kırım Türkleri
 4. Gagavuz Türkleri
 5. Kırım Özerk Cumhuriyeti

Bölge ana dilleri olarak Çince, Rusça, Özbekçe ve Kazakça, Kırgızca dillerinden biri zorunlu, diğer bölge çalışmalarını seçen öğrenciler seçtikleri bölgede konuşulan resmi dili ya da seçtikleri ülkenin resmi dilini alan çalışması dili olarak öğrenmeleri gerek.

2.Batı Türk Dünyası Çalışmaları

Öğrenciler Aşağıdaki bölge ve ülkelerden en az dört tane zorunlu seçmeli ders olarak seçecekler ve buralarda yaşayan Türklerin Sosyo-ekonomik ve siyasi durumlarını çalışacaklar.

Balkan Türkleri

 1. Yunanistan Türkleri
 2.  Bulgaristan Türkleri
 3.  Romanya Türkleri
 4.  Makedonya Türkleri
 5.  Karadağ Türkleri
 6.  Kosova Türkleri
 7.  Bosna-Hersek Türkleri

İskandinavya Türkleri

 1. Finlandiya Türkleri
 2. İsveç Türkleri
 3.  Danimarka Türkleri
 4.  Norveç Türkleri
 5.  İzlanda Türkleri

Baltık Ülkeleri Türkleri

 1.  Litvanya Türkleri
 2.  Estonya Türkleri
 3.  Letonya Türkleri

Doğu Avrupa Türkleri

 1. Beyaz Rusya Türkleri
 2. Macaristan Türkleri
 3. Moldova Türkleri
 4. Ukrayna Türkleri
 5. Polonya Türkleri
 6. Slovenya Türkleri
 7. Slovakya Türkleri

Batı Avrupa Türkleri

 1.  Hollanda Türkler
 2.  Almanya Türkleri
 3.  Avusturya Türkleri
 4.  Fransa Türkleri
 5.  Belçika Türkleri
 6.  İngiltere Türkleri
 7.  İrlanda Türkleri

Güney Avrupa Türkleri

 1.  İtalya Türkleri
 2.  Ispanya Türkleri
 3.  Portekiz Türkleri
 4.  Malta Türkleri
 5. Kıbrıs Türkleri

Bölge ana dilleri olarak İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden biri zorunlu, diğer bölge çalışmalarını seçen öğrenciler seçtitkleri bölgede konuşulan resmi dili ya da seçtikleri ülkenin resmi dilini alan çalışması dili olarak öğrenmeleri gerek.

Amerika Kıtasında Yaşayan Türkler

Öğrenciler Aşağıdaki bölge ve ülkelerden en az iki tane zorunlu seçmeli ders olarak seçecekler

 1. Kuzey Amerika Türkleri sosyo-ekonomik ve siyasi durumu
 2. Güney Amerika Türkleri sosyo-ekonomik ve siyasi durumu

Bölge ana dilleri olarak İngilizce ve İspanyolca dillerinden biri zorunlu, diğer bölge çalışmalarını seçen öğrenciler seçtitkleri bölgede konuşulan resmi dili ya da seçtikleri ülkenin resmi dilini alan çalışması dili olarak öğrenmeleri gerek.

 1. Güney Türk Dünyası Çalışmaları

Öğrenciler Aşağıdaki bölge ve ülkelerden en az iki tane zorunlu seçmeli ders olarak seçecekler

 1. Kuzey Afrika’da yaşayan Türklerin sosyo-ekonomik ve siyasi durumu
 2. Güney Afrika’da yaşayan Türklerin sosyo-ekonomik ve siyasi durumu
 3. Orta Doğu’da yaşayan Türklerin sosyo-ekonomik ve siyasi durumu
 4. Güney, Güney Doğu ve Doğu Asya’da yaşayan Türklerin sosyo-ekonomik ve siyasi durumu
 5. Avustralya ve Yeni Zelandada yaşayan Türklerin sosyo-ekonomik ve siyasi durumu

Bölge ana dilleri olarak İngilizce, Fransızca, Çince, Arapça dillerinden biri zorunlu, diğer bölge çalışmalarını seçen öğrenciler seçtitkleri bölgede konuşulan resmi dili ya da seçtikleri ülkenin resmi dilini alan çalışması dili olarak öğrenmeleri gerek.


 

 

 

 

 

 

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.